Source code for hvac.api.secrets_engines

"""Vault secrets engines endpoints"""
from hvac.api.secrets_engines.aws import Aws
from hvac.api.secrets_engines.azure import Azure
from hvac.api.secrets_engines.identity import Identity
from hvac.api.secrets_engines.kv import Kv
from hvac.api.secrets_engines.kv_v1 import KvV1
from hvac.api.secrets_engines.kv_v2 import KvV2
from hvac.api.secrets_engines.transit import Transit
from hvac.api.vault_api_category import VaultApiCategory

__all__ = (
  'Aws',
  'Azure',
  'Identity',
  'Kv',
  'KvV1',
  'KvV2',
  'Transit',
  'SecretsEngines',
)


[docs]class SecretsEngines(VaultApiCategory): """Secrets Engines.""" implemented_classes = [ Aws, Azure, Identity, Kv, Transit, ] unimplemented_classes = [ 'Ad', 'AliCloud', 'Azure', 'Consul', 'Database', 'Gcp', 'GcpKms', 'Nomad', 'Pki', 'RabbitMq', 'Ssh', 'TOTP', 'Cassandra', 'MongoDb', 'Mssql', 'MySql', 'PostgreSql', ]